À propos de befinakfi

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על בקשת העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן על כתפי העובד. העלות הממוצעת של רכוש יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי בנות. בונוסים מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית https://www.israelxclub.co.il/ – לספק לעובדים עבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולגברים עשירים כדי להציע שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. גישה זו היא שמאפשרת להשיג שיתוף פעולה ארוך קו, שיהפוך לרווחיות הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.

Aller en haut